Tkaniny kompleksowe Canaltex

Kompleksowa tkanina Canaltex – to unikalna kombinacja dwóch i więcej warstw różnych materiałów, zszytych nicią poliestrową:

  • Włókna szklanego Ortex
  • Równomiernie rozłożonych ciętych włókien szklanych (mata szklana)
  • Włókniny poliestrowej

Tkaniny kompleksowe Canaltex zwiększają właściwości wytrzymałościowe materiałów kompozytowych i opartych na nich wyrobów, jak również mają doskonałą odporność na korozję. Łączą w sobie maksymalną wytrzymałość w kierunku ortogonalnym (promieniową i wzdłużną) z wytrzymałością wielostronną. Tkaniny kompleksowe Canaltex zapewniają elastyczność rękawa przy rozciąganiu i wytrzymują w procesie eksploatacji wszelkie działające na rękaw obciążenia hydrodynamiczne i statyczne.

Poprzez kombinacje różnych warstw kompleksowej tkaniny szklanej Canaltex możliwa jest mnogość wariantów opcji produkcyjnych. Sprzęt pozwala produkować kompleksową tkaninę szklaną o gęstości od 150 g/m2 i szerokości do 4 metrów. Dlatego oferujemy indywidualne rozwiązanie dla każdego klienta i jesteśmy gotowi uczestniczyć w badaniach i opracowaniu nowych kombinacji.

  • Struktura w wielu wariantach (gęstość, grubość, przeszycie)
  • Indywidualne opakowanie według specyfikacji klienta
  • Wysoka wytrzymałość przy niedużej grubości dla niedużych średnic
  • Szerokość materiału do 4 m.

Tkaniny kompleksowe Canaltex

 

Możliwości zastosowania

Kompleksowe tkaniny Canaltex są szeroko stosowane w produkcji rękawów do renowacji rurociągów. Przy bezwykopowej renowacji wewnątrz remontowanego odcinka rurociągu z impregnowanego żywicą i utwardzonego rękawa powstaje nowa rura, odznaczająca się samonośnością. Konstrukcja kompleksu zapewnia elastyczność rękawa przed utwardzeniem i jego właściwości mechaniczne po utwardzeniu. Obecność warstwy z włókniny zwiększa stabilność rękawa wobec obciążeń hydrodynamicznych podczas czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem.

Kompleksowe tkaniny Canaltex

 

OPIS I TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA

Rękaw z włókna szklanego jest złożoną strukturą wielowarstwową, która obejmuje kompleksowe tkaniny wieloosiowe z włókna szklanego i włókninę, a także folie ochronne. Rękaw jest wstępnie impregnowany żywicą (poliestrową, epoksydową lub winyloestrową) w warunkach fabrycznych przy ścisłym przestrzeganiu charakterystyk jakościowych i ilościowych. Rękaw z włókna szklanego przeznaczony jest do przeprowadzenia kapitalnego remontu (renowacji) kolektorów kanalizacyjnych o średnicy od 150 do 1500 mm. Utwardzanie rękawa odbywa się bezpośrednio w rehabilitowanej rurze przy pomocy promieniowania UV. Prace rehabilitacyjne prowadzone są o każdej porze roku, szybkość prowadzenia prac wynosi nie mniej niż 100 metrów bieżących dziennie.